Modelové zariadenia

Modelové zariadenia
/Zlievarenské modely

Modelové zariadenia vyrábame pre kusovú a veľkosériovú výrobu

  • Vyrábame modelové zariadenia vrátane Jaderníkov pre tvorbu jadier
  • Výroba je v súlade s normou DIN (ČSN) EN 12890, podľa požiadaviek zákazníka a podľa kompletnej zlievarenskej technológie
  • Výrobu modelov pre odliatok je možné previesť aj podľa existujúcich poškodených odliatkov, metódou reverzného inžinierstva (3D skenovanie)
  • Vyrábame od malých rozmerov až po veľké modelové zariadenia

 

 

Modelové zariadenia vyrábame z materiálov:
- drevo
- kov
- blokový materiál
- odlievacie hmoty
- epoxidové hmoty
- polystyrén EPS, EPP
Vyrábame modelové zariadenia pre formovanie:
- ručné
- automatické formovacie linky DISA, HWS, SAVELLI, FORROMAT, GEORG
FISCHER, KÜNKEL-WAGNER
Súčasťou výroby modelových zariadení je výroba Jaderníkov pre tvorbu jadier.
Formovanie:
- ručné
- strojne LAEMPE LL10,LL20
Vyhotovenie rozmerového protokolu je samozrejmosťou.

 

 

,,S našimi modelovými zariadeniami budú vaše odliatky v tej najlepšej kvalite,,

Máte záujem o nezáväznú kalkuláciu?
Nechajte si vypracovať

bezplatnú ponuku

Referencie