CAD/CAM Engineering

CAD/CAM Engineering

Pre vývoj, konštrukciu a programovanie využívame najmodernejšie CAD/CAM technológie:

  • SolidWorks
  • SolidCAM

Našim zákazníkom ponúkame:

  • spoluprácu na vývoji nových výrobkov
  • spoluprácu so zlievarňami na vypracovaní technológií, postupe formovania
  • návrh a optimalizáciu výrobkov
  • kreslenie akýchkoľvek 3D dát v programe SolidWorks
  • programovanie CNC obrábacích centier v programe SolidCAM
  • spracovanie a editácia dát vo formátoch *.x_t, *.stp, *.step, *.igs, *.x_t, *.dxf, *.dwg

Máte záujem o nezáväznú kalkuláciu?
Nechajte si vypracovať

bezplatnú ponuku

Referencie